تهران ـ پایگاه اختصاصی

کانون مهدویت دانشگاه الزهرا باسلام دانشگاه الزهرا شامل کانون مهدویت در بخش ها ی نهاد رهبری ،بسیج وامور فرهنگی می باشد.که کارهای انجام شده شامل همایش ،کلاس در سطح دانشگاه وخوابگاه بوده است

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366